Quy chế hoạt động và tham gia HĐH Vạn Ninh

QUI CHẾ THAM GIA VÀ HOẠT ĐỘNG

HỘI ĐỒNG HƯƠNG VẠN NINH

–oOo–

Địa chỉ của hội: 

  • Tại Vạn Ninh: 479 hùng vương , tổ Dân Phố 14, Thị trấn Vạn Giã,  huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hoà – Điện thoại: 0918. 256 029 (Anh Lê Thanh Tân)
  • Tại Tp.HCM: 150 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận – Điện thoại: 0909.834 279 (Anh Nguyễn Thành Chung)

1. Mục đích:

–   Hội đồng hương Vạn Ninh là một tổ chức xã hội sinh hoạt tự nguyện của tất cả những người con quê hương Vạn Ninh đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập trong và ngoài nước.

–   Mục đích hoạt động của hội vì lợi ích cộng đồng của quê hương Vạn Ninh, HĐHVN không theo đuổi mục đích kinh tế, lợi ích cá nhân và lợi ích cục bộ địa phương.

–   Hoạt động của hội nhằm xây dựng cộng đồng đồng hương giúp đỡ nhau ổn định đời sống kinh tế, hợp tác kinh doanh, chia sẻ khó khăn trong rủi ro hoạn nạn.

–   Hội tạo điều kiện để các hội viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong học tập và phát triển việc làm, tổ chức giao lưu thăm hỏi nhau trong việc hiếu hỷ, cũng như khi hội viên bị ốm đau, bệnh tật hoặc gặp tai nạn rủi ro.

–   Hội góp phần và duy trì việc phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó, có ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, để làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương.

–   Xây dựng quỹ “Chắp cánh ước mơ” hướng đến các em học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn huyện.

–   Tổ chức các chương trình thiện nguyện trong và ngoài địa bàn huyện.

–   Hội cũng là nơi cung cấp thông tin hai chiều, làm cầu nối giữa những người đang sinh sống tại quê hương và những khu vực khác.


2. Hội viên

a. Điều kiện của hội viên:

Tất cả những người có quê quán tại Vạn Ninh,  những người đã từng sống và làm việc gắn bó tình cảm yêu mến Vạn Ninh, nay đang cư trú tại Vạn Ninh và khắp mọi nơi (trong và ngoài nước), chấp nhận qui chế này tự nguyện đăng ký gia nhập hội và đóng hội phí đều có thể trở thành hội viên.

b. Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên.

Quyền lợi:

–   Hội viên có quyền ứng cử, đề cử, và bầu cử vào Ban liên lạc của hội và điều hành viên các khu vực.

–   Hội viên được tham gia mọi hoạt động của hội.

–   Hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn sẽ được hội giúp đỡ động viên về tinh thần và vật chất tùy theo khả năng của hội.

Nghĩa vụ:

–   Hội viên phải tự giác tuân thủ Qui chế hoạt động của hội, tích cực tham gia các hoạt động của hội trên tinh thần xây dựng và phát triển hội ngày càng lớn mạnh.

–   Không phát ngôn và có những hành vi làm phương hại đến danh dự uy tín của hội.

–   Đóng hội phí đầy đủ theo qui định của Hội.

–   Hội viên không tuân thủ qui chế của hội khi mắc sai lầm về phát ngôn hoặc có hành vi gây chia rẽ sự đoàn kết của hội làm phương hại đến uy tín, danh dự và lợi ích chung của hội thì tùy theo mức độ vi phạm Hội sẽ có hình thức nhắc nhở hoặc xóa tên khỏi danh sách của hội.


3. Nhiệm vụ và tổ chức của hội

a. Nhiệm vụ.

–   Hội có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền động viên mọi người gia nhập hội, xây dựng chương trình hoạt động cho phù hợp với tôn chỉ mục đích của hội được qui định.

–   Xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong hội để thực hiện nhiệm vụ của hội.

–   Tổ chức tốt hệ thống thông tin, mạng xã hội, website để các hội viên có điều kiện giao lưu và kịp thời thông tin hai chiều giữa hội viên với Ban liên lạc của hội về các thông tin cần thiết trong hoạt động của hội.

–   Kịp thời chăm lo giúp đỡ đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên theo chương trình hoạt động của hội.

b. Tổ chức của hội.

–   Tổ chức của hội gồm Ban liên lạc của hội và điều hành viên tại các khu vực.

–   Ban liên lạc của hội do trong hội đề cử và công tác theo nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 1 năm.

–   Ban liên lạc bầu ra điều hành viên, các thành viên chuyên môn hỗ trợ các công việc do điều hành viên đưa ra.

–   Một thành viên của hội có thể nằm trong ban liên lạc và điều hành viên của hội.

–   Các điều hành viên được tổ chức các hoạt động giao lưu họp mặt, chương trình thiện nguyện, các sự kiện mang tính cộng đồng tại các khu vực do mình quản lý.

–   Các điều hành viên có nhiệm vụ thông báo kế hoạch các hoạt động của hội đến ban liên lạc và có sự chấp thuận.

c. Tiêu chuẩn thành viên của Ban liên lạc

Thành viên của Ban liên lạc là hội viên ưu tú có nhiều thành tích và có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội, cho quê hương Vạn Ninh và có đủ sức khỏe, thời gian, cũng như khả năng đóng góp ý kiến, tài chính cho hoạt động của hội, có uy tín trong hội, được đa số các hội viên tín nhiệm bầu ra.

d. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban liên lạc  

–   Ban liên lạc có nhiệm vụ quản lý, điều hành mọi hoạt động của hội bao gồm cả đối nội, đối ngoại theo chương trình kế hoạch và quy chế của hội.

–   Ban Ban liên lạc hội họp đình kỳ 06 tháng một lần và có thể họp bất thường khi cần thiết do Trưởng ban liên lạc thông báo.

–   Tổ chức họp mặt toàn thể thành viên HĐHVN tại quê hương mỗi năm một lần vào dịp đầu năm. Ngày họp mặt chính thức được ấn định vào ngày mồng 04 tháng giêng âm lịch hàng năm (hoặc thông báo ngày họp mặt thuận tiên hơn nếu có).

–   Tổ chức họp mặt để bầu ra Ban liên lạc theo nhiệm kỳ.

–   Xem xét quyết định việc thành viên Ban liên lạc xin từ nhiệm và bổ sung thành viên mới vào Ban liên lạc trong khoảng thời gian hoạt động.

–   Quản lý chỉ đạo các thành viên trực thuộc hoạt động theo qui chế của hội.

–   Điều hành khu vực thông báo tổ chức các ngày đặc biệt như: sinh nhật, thăm hỏi ốm đau và tang chế đến gia đình các hội viên.

–   Hội viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn, gặp tai nạn, rủi ro, bệnh tật ốm đau, điều hành viên phụ trách khu vực tổ chức đến thăm hỏi, động viên tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ theo khả năng tài chính của hội.

e. Khen thưởng

Tuyên dương, khen thưởng trong các kỳ hội họp của hội đến các thành viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của hội.


4. Quản lý quỹ hội theo quy định.

a. Tài chính của hội:

+ Nguồn thu:

–   Hội phí của hội do hội viên tự nguyện đóng góp hàng năm với mức thu tối thiểu là 100.000đ/tháng/hội viên; không giới hạn mức tối đa.

–   Các khoản thu khác:  Các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các Hội viên, Doanh nghiệp, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm.

–   Lãi suất tiền gửi tiết kiệm quỹ hội hàng năm.

–   Các hoạt động của hội có thu khác (nếu có) .

–   Hội phí do Ban liên lạc Hội đồng hương phụ trách tài chính phân công hội viên thu trực tiếp hàng tháng qua các hình thức đóng góp trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng.

–   Hội phí được lưu giữ trên một tài khoản ngân hàng chỉ định và được giám sát bởi các thành viên trong ban liên lạc.

–   Việc thu hội phí phải tuân thủ theo đúng các qui định của và phù hợp với qui chế của hội.

b. Chế độ sử dụng quỹ hội

–   Chi phí cho kỳ họp đầu năm của hội gồm: Hội trường, tài liệu, in ấn, các khoản đặc cọc trước cho các sự kiện.

–   Trích ủng hộ hoặc không ủng hộ các hoạt động thiện nguyện của nhóm.

–   Thăm hỏi hội viên là thành viên Ban liên lạc hội, hội viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn, gặp tai nạn, rủi ro, ốm đau, nằm viện với mức tối thiểu là 200.000đ/người.

–   Chia buồn; phúng viếng trị giá 500.000đ (vòng hoa và tiền).

c. Khen thưởng:

Hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội, đóng góp xây dựng cho hội được tặng quà khích lệ trị giá tối thiểu 100.000đ/phần.

d. Quản lý thu, chi quỹ hội

– Việc quản lý thu và chi quỹ hội phải được quản lý chặt chẽ, mở sổ sách kế toán, ghi chép, đầy đủ chi tiết các khoản thu, chi (kèm theo chứng từ nếu có) báo cáo công khai thu, chi mỗi kỳ cho Ban liên lạc, có trách nhiệm báo cáo tình hình thu chi tài chính của hội cho ban Liên lạc theo định kỳ 4 tháng/lần.

– Không dùng quĩ hội cho mục đích cá nhân, nếu không có sự đồng thuận tất cả các thành viên trong ban liên lạc.

– Hình thức báo cáo: qua email và trên hệ thống website hội.

+ Thông tin tài khoản ngân hàng tập trung quỹ hội:

Ngân Hàng Sacombank (chi nhánh Khánh Hoà), Số tài khoản: 050044603699 , Chủ tài khoản: Lê Thanh Tân

(Đây là tài khoản được quản lý chung bởi ban liên lạc hội, mọi thu chi đều được ghi lại và giám sát.)


5. Điều khoản thi hành

Việc sửa đổi bổ sung quy chế cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của hội sẽ do Ban liên lạc hội xem xét và quyết định, có thông báo đến các hội viên, điều hành viên trên website của hội

Ban Liên Lạc HĐH Vạn Ninh

(Quy chế được chỉnh sửa lần cuối vào ngày 03/10/2014)

dang-ky-ngay