Tác giả Posts by Cuộc thi: Viết về quê hương Vạn Ninh

Cuộc thi: Viết về quê hương Vạn Ninh

5 POSTS 0 COMMENTS
Trên tinh thần chia sẻ cảm xúc, kết nối những người con xứ Vạn lại với nhau. HĐH Vạn Ninh phát động chủ đề “Viết về quê hương Vạn Ninh”. Hi vọng như là một món ăn tinh thần cho những ai đang ở tại Vạn Ninh, hoặc đang sống và làm viêc ở các vùng miền khác của đất nước hoặc đang ở nước ngoài. Bài viết ghi tiêu đề: Viết về quê hương Vạn Ninh , trong bài viết ghi tên tác giả, email, số điện thoại để BTC tiện việc liên lạc và gửi về địa chỉ email: info@vanninh.vn