Mùa gặt tại thôn Quảng Phước

659

Hình ảnh ven đường làng Thôn Quảng Phước, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh vào mùa gặt lúa buổi chiều trước khi mặt trời khuất sau ngọn núi.

IMG_0068

Hình ảnh: Thắng Nguyễn

BÌNH LUẬN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.